Ziek?

sluiting 3

Licht zieke kinderen kunnen in de groepsopvang terecht. De leidinggevende houdt toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces en de voorgeschreven medicatie wordt indien nodig toegediend.

Te zieke kinderen kunnen niet in de groepsopvang terecht. Daarom verzoeken wij u reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval uw kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is.

Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van het ziek geworden kind met zich meebrengt.

In principe wordt geen medicatie toegediend in de groepsopvang. Er wordt aan ouders gevraagd om hun arts te verzoeken bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door de ouders zelf kan toegediend worden. Soms zal er echter toch tijdens de opvang medicatie moeten genomen worden. Uitzonderlijk kunnen ouders dan medicatie meebrengen. Dit moet aangetoond worden met ‘n voorschrift van huisarts! Ook koortswerende middelen. (Vraag uw arts om twee voorschriften: 1 voor apotheek en 1 voor de groepsopvang).

Indien nodig kan na overleg met de verantwoordelijke, een kinesist (aangevraagd door de ouders) langskomen in de groepsopvang om een behandeling verder te laten verlopen.