Pedagogische visie

In onze groepsopvang staat de belevingswereld van het kind centraal. Wij schenken veel aandacht aan de wijze waarop de kinderen met elkaar omgaan in de verticale leefgroepen, aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en aan de beleving van het groepsgebeuren. Onze opvang is zodanig ingericht dat ze een huiselijke en vertrouwde omgeving aan de kinderen biedt. Kinderen hebben er allereerst behoefte aan om zich thuis te voelen. Een veilige basis vormt voor hen een voorwaarde om te kunnen ‘groeien’.

In de groepsopvang sluit de begeleiding aan op de individuele behoeften van het kind. Elk kind is immers anders en ontwikkelt zich op een eigen wijze en in een eigen tempo. Wij stimuleren de ontwikkeling die het jonge kind in deze zo belangrijke eerste levensfase doormaakt.

Naast geborgenheid en verzorging leggen wij het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie.

Spelenderwijs willen wij de kinderen hun wereld laten ontdekken, waarbij ze leren rekening te houden met elkaar, samen te delen en een eigen plaatsje te vinden binnen de groep.

De opgevangen kinderen worden geobserveerd en er wordt aandacht besteed aan hun ontwikkelingsbehoeften. Elk kind wordt opgevolgd in al zijn functies: er wordt belang gehecht aan de lichamelijke, psychomotorische, cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling.

Om te werken aan onze pedagogische opvangkwaliteit, maken wij in de opvangvoorziening gebruik van een zelfevaluatie- instrument “Ziko” dat Kind en Gezin voor ons beschikbaar stelde. Aan de hand van dit instrument kunnen wij nagaan hoe het op dit moment met de kwaliteit van onze opvang is en kunnen we door middel van een stappenplan verbeteracties opzetten.

Door het bepalen van duidelijke regels en grenzen wordt met een consequente aanpak een gestructureerde omgeving geboden.

Dit alles vormt de basis voor een goed pedagogisch beleid.

 

DSC 0202