Opnamebeleid

Ouders die wensen kennis te maken met onze groepsopvang kunnen steeds een bezoek brengen na afspraak. Na een rondleiding en inzicht in het huishoudelijk reglement kan u zich inschrijven op een wachtlijst. Op de wachtlijst noteren wij volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum. Dit gebeurt in volgorde van aanmelding.

Op het moment dat een plaats vrijkomt, gebeurt het soms toch dat van deze volgorde wordt afgeweken. Dit bv. omwille van specifieke situaties, eventuele dagdelen die vrij komen en die tegemoet komen aan een bepaalde vraag of het hanteren van de reglementaire voorrangsregels:

IMG 4259

 

Voorrangsgroepen zijn kinderen:

 1. Van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
 2. Van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar door Kind en Gezin wordt berekend, en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen;
 3. Van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar door Kind en Gezin wordt berekend, en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie;
 4. Voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin;
 5. Broertjes en zusjes van kinderen die reeds in de groepsopvang opgevangen worden – de voorrangsregel is geldende zolang broer en/of zus aanwezig is in onze groepsopvang. Wanneer broer/zus overgaat naar school vervalt de voorrangsregel.
 6. Kinderen van personeel.
 7. Opnamevoorwaarden voor occasionele opvang: opvang van een kind gedurende een periode van maximaal 6 maanden, ongeacht de intensiteit van het gebruik, voor één van de volgende redenen:
 • Ouder(s) werkt niet, zorgt in eerste instantie zelf voor de opvang van de kinderen, maar start met een opleiding;
 • Ouder(s) werkt niet, zorgt in eerste instantie voor de opvang van de kinderen, maar vindt plots werk;
 • Ouder(s) moet deelnemen aan een sollicitatiegesprek en heeft geen kinderopvang;
 • Er is een acute crisissituatie in het gezin;
 • Het gezin heeft behoefte aan een korte draaglastvermindering;
 • Voor het kind is om sociale en/of pedagogische motieven gedurende de dag opvang en begeleiding buiten het eigen gezin wenselijk.
Het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 bepaalt dat de voorrangsregels gelden voor tenminste 20% van de opvangcapaciteit van de voorziening. De voorrangsregels staan niet in rangorde ten opzichte van elkaar. De ene voorrangsgroep is niet ‘meer’ prioritair dan de andere. Er worden inspanningen geleverd zodat geen enkele voorrangsgroep uit de boot valt.