Het team

De vaste kinderbegeleiders zijn in het bezit van een diploma kinderzorg of opvoedkunde. Jaarlijks volgen zij ook vormingen om verder te actualiseren. Elke leefgroep heeft drie vaste kinderbegeleiders. Zij vullen elkaar per groep aan met een overlapping rond de middag. Zo worden de kinderen steeds door één of twee van hun vaste begeleiders opgevangen en voelen zij zich geborgen.

De kinderbegeleiders worden bijgestaan door extra personeel van de vzw Storzo. Deze hoeven niet in het bezit te zijn van een diploma maar starten in een vaste groep en worden steeds begeleid door een vaste kinderbegeleider.

Onze opvangvoorziening werkt ook regelmatig met stagiair(e)s van verschillende scholen die voorzien in de opleiding van kinderzorg, opvoedkunde en/of verpleging.

Onze kinderbegeleiders doen meer dan verzorgen en toezicht houden. Zij bieden de kinderen activiteiten aan en leren de kinderen spelenderwijs hun wereld ontdekken. Ze helpen uw kind op te groeien tot zelfstandige peuters. Het team stelt het welbevinden van de kinderen centraal en zet zich in om hen professioneel te begeleiden in hun ontwikkeling.

Dagelijks staan zij in voor goed contact met de ouders. Het is een voorwaarde voor het goed functioneren van het kind in de groepsopvang. Hierdoor kunnen zij de zorg voor de kinderen beter afstemmen op de wensen van de ouders.

 

DSC 0014