Dagritme

vrije activ

De kinderen die bij ons komen zijn erg jong. Het dagritme van de groep wordt bepaald door de behoefte van de kinderen om te eten, te slapen, actief te zijn en te ontspannen. Het dagritme en rituelen geven het kind houvast, ze bieden gezelligheid en rust.

De kinderbegeleiders zijn zich ervan bewust dat het dagritme en de rituelen niet als keurslijf bedoeld zijn. Het is verfrissend om eens net iets anders te doen dan de kinderen gewend zijn.

In het menu 'binnenkijken, 1 dag als kaboutertje',  geven we het dagverloop in beeld. In elke groep van de groepsopvang kunt u tevens meer lezen over het dagritme,
maar we geven graag een overzicht:

 • Vanaf 6u30: onthaal + eventueel ontbijt in één leefruimte.
 • Om 7u50: verhuis naar eigen leefgroep.
 • Om 8u15: verzorgingsmoment en eventueel slapen leggen van baby’s, geleide activiteiten bij peuters.
 • vanaf 10u: soep voor de kleinsten, vrij spel voor de peuters.
 • Tussen 11u en 12u: soep, middagmaal en verzorging.
 • Van +/- 12 u: middagdutje.
 • vanaf….: opstaan, verzorging en vrij spel.
 • vanaf 15u: fruitpap of een vieruurtje.
 • nadien is het weer tijd voor allerlei activiteiten. Alle kinderen worden voor het afhalen nog even verzorgd en spelen vrij tot ze naar huis gaan. Het is een komen en gaan van ouders.
 • Vanaf 17u30 komen de kinderen terug samen in één leefgroep, zodat er reeds gestart kan worden met het opruimen en schoonmaken, zodat al de kinderen de volgende dag in een frisse en nette voorziening terecht komen.
 • Vanaf 18u is er één kinderbegeleider die de laatste kinderen begeleid en verzorgd.
 • Om 18u30 sluit de groepsopvang.