Communicatie met ouders

De leidinggevende en alle andere medewerkers willen nauw met de ouders samenwerken.

Het basisprincipe van onze groepsopvang is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en persoonlijkheid.

Wij schenken bewust aandacht aan het breng- en afhaalmoment zodat nuttige informatie uitgewisseld kan worden. Alle nuttige informatie wordt schriftelijk genoteerd in een heen- en weerboekje. Dit boekje gaat steeds met het kind mee zodat er door beide partijen zonder problemen kan ingepikt worden op het dagprogramma van het kind.

Elk jaar worden ook ruimere contacten voorzien tussen de ouders en het personeel zoals ouderavonden met videobeelden, opendeur, lezingen,..... De data wanneer deze plaatsvinden worden tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt.

Er wordt aan de ouders toegang verleend tot alle vertrekken waar de kinderen verblijven. 

 

 DSC 0582